กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์มีอะไรบ้าง

0 Comments

                ลิขสิทธิ์คือทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ที่คิดค้นออกมานั้นจดลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ที่จดลิขสิทธิ์นั้นจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองแต่เพียงผู้เดียว ถ้าหากใครมาใช้หรือมาละเมิดในลิขสิทธิ์หรือการคิดค้นทางปัญญาได้แล้วก็จะสามารถที่จะแจ้งจับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทันที

                เพราะเรื่องของลิขสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเราเองจึงควรที่จะต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีขึ้น ไม่ว่าเราจะฟังเพลงหรืออะไรก็ตามการที่เราจะเอาเพลงของท่านไหนไปร้องหรือทำการร้องออกไปจะต้องขออนุญาตก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย

                การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีอยู่สองแบบได้แก่การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงคือ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมถึงการนำต้นฉบับหรือสำเนางานออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างที่สุดด้วย

อีกอย่างคือเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมอันนี้คือการกระทำทางการค้า หรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้กระทำรู้อยู่แล้ว ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ก็ยังทำต่อไปเพื่อหากำไรจากงานนั้นๆอันได้แก่ การขาย การให้เช่าเพื่อหารายได้หรือผลประโยชน์ให้กับตนเอง อันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความใส่ใจมากๆจะได้ไม่ต้องละเมิดในลิขสิทธิ์นั้นเอง

ทุกๆอย่างในเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุด เราจึงควรที่จะต้องให้ความใส่ใจให้มากๆเพราะถ้าเราไม่ให้ความใส่ใจและสนใจแล้วนั้นอาจจะโดนบทลงโทษได้โดยบทลงโทษจะมีดังนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากเป็นการทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยค่าปรับที่ได้มีการชำระตามคำพิพากษานั้น ครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นเราควรที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องก่อนจึงจะเป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าเพราะถ้าหากเราไม่สนใจในตรงนี้เราอาจจะโดนค่าปรับที่มากกว่าเสียค่าลิขสิทธิ์เสียอีก

เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญอย่างมากที่เราก็จะต้องให้ความสนใจเพราะยิ่งเราสนใจมากเท่าไหร่แล้วก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอีกด้วยจะได้ไม่ผิดพลาดขึ้น